Dane techniczne

Podstawowe dane techniczne hydrokominka "BYRSKI" i mocach  8, 14, 20, 26, 36 i 40 kW

Lp.WyszczególnienieOznaczeniaJedn.8 kW14 kW20 kW26 kW36 kW40 kW
1Moc cieplna minimalnaQrnkW81420263640
2Moc cieplna nominalna obiegu grzewczegoQrwkW71319253438
3Moc cieplna przekazywana do pomieszczeń (emisja ciepła przez szybę i sciany wkładu)PSHkW111122
4Sprawność cieplnaTw max%787878787878
5Maksymalna temperatura wodyP maxoC959595959595
6Maksymalne ciśnienie roboczeTs MAXMPa0,250,250,250,250,250,25
7Maksymalna temperatura spalinTsoC200250325325325325
8Średnia temperatura spalinφ ZNoC180215215215215215
9Wymagany ciąg komiowy:
- przy mocy nominalnej
- przy mocy minimalnej
φ minPa12
6
12
6
12
6
12
6
12
6
12
6
10Pojemność wodnaVwL-85108126171-
11StałopalnośćTsH3*3*3*3*3*-
12Trwałość paleniaskaTsH7*7*7*7*7*-
13Średnica króćca wylotu spalinfMM180200200200200200
14Zużycie paliwa przy opalaniu drewnem:
- przy mocy nominalnej
- przy mocy minimalnej
Bkg/h3,5
1,3
5,5
2,0
7,5
2,7
10
3,6
12
3,8
-
15Maksymalna masa zasypuBfKG10,516,522,53050-
16WilgotnośćW%10 2010 2010 2010 2010 2010 20
17PaliwoPolana drzew liściastych: buk, grab, dąb, olcha, brzoza, jesion, itp.

* Stałopalność i trwałość palenia przy maksymalnym dopływie powietrza do komory spalania, bez reulacji procesu spalania

 

Tabela danych tehnicznych hydrokomików "BYRSKI" I

Moc wkładuJednostka81420263640
Rodzaj drzwiczekd. małed. dużed. dużed. dużeWertikalWertikal
Moc cieplnakW81420263640
Pojemność wodnal6585108126171-
Powierzchnia cieplna
m20,84140200260360400
Szerokość Amm610707707707840-
Głębokość Bmm450450550/660*650/760*750-
Wysokość C (z nóżkami 19cm)mm11901260133013301340-
Masakg200270300325/330*395-
Sprawność cieplna%787878787878
Max. temperatura wodyoC959595959595
Max. ciśnienie roboczeMpa0,250,250,250,250,250,25

* Wymiary dtyczące drzwiczek typu Panorama

 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE HYDROKOMINKA "BYRSKI" II O MOCACH 12, 17, 22, 27, 32 kW

LP.WYSZCZEGÓLNIENIEOZNA-
CZENIA
JEDN.12kW17kW22kW27kW32kW
1MOC CIEPLNA NOMINALNAQrnkW1217222732
2MOC CIEPLNA NOMINALNA OBIEGU GRZEWCZEGOQrwkW1116212631
3MOC CIEPLNA PRZEKAZYWANA DO POMIESZCZEŃ (EMISJA CIEPŁA PRZEZ SZYBĘ I ŚCIANY WKŁADU)PSHkW11111
4SPRAWNOŚĆ CIEPLNATw max%7878787878
5MAX. TEMPERATURA WODYP maxoC9595959595
6MAX. CIŚNIENIE ROBOCZETs maxMPa0,250,250,250,250,25
7MAX. TEMPERATURA SPALINTsoC340330310300290
8ŚR. TEMPERATURA SPALINStoC180200215225230
9WYMAGANY CIĄG KOMINOWY

- PRZY MOCY NOMINALNEJ
- PRZY MOCY MINIMALNEJ

φ zn
φ min

Pa

12
6

12
6

12
6

12
6

12
6
10POJEMNOŚĆ WODNAVwL8294118132141
11STAŁOPALNOŚĆTsh2,5*2,5*2,5*2,5*2,5*
12TRWAŁOŚĆ PALENIATsh5*5*5*5*5*
13ŚR. KRÓĆCA WYLOTU SPALINfmm180200200200200
14ZUŻYCIE PALIWA PRZY OPALANIU DREWNEM:

- PRZY MOCY NOMINALNEJ
- PRZY MOCY MINIMALNEJ
Bkg/h

5,2
2,8


6,7
2,9


8,3
3,0


9,9
3,1


11,73
3,6
15MAKSYMALNA MASA ZASYPUBfkg1517212530
16WILGOTNOŚĆW%10-2010-2010-2010-2010-20
17PALIWOPOLANA DRZEW LIŚCIASTYCH: BUK, GRAB, DĄB OLCHA, BRZOZA, JESION, ITP.

* STAŁOPALNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ PALENIA PRZY MAKSYMALNYM DOPŁYWIE POWIETRZA DO KOMORY SPALANIA BEZ REGULACJI PROCESU SPALANIA

 

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH HYDROKOMINKÓW "BYRSKI" II

MOC WKŁADUJEDNOSTKA1217222732
RODZAJ DRZWICZEK małedużedużedużeduże
MOC CIEPLNAkW1217222732
POJEMNOŚĆ WODNAL8294118132141
POWIERZCHNIA CIEPLNAm2120170220270340
SZEROKOŚĆ Amm610707707707707
GŁĘBOKOŚĆ Bmm450450550/660*650/760*750/860*
WYSOKOŚĆ C (Z NÓŻKAMI 19 CM)mm12701340134013401340
MASAkg225275310330/335*355/360*
SPRAWNOŚĆ CIEPLNA%7878787878
MAX. TEMPERATURA WODYC9595959595
MAX. CIŚNIENIE ROBOCZEMpa0,250,250,250,250,25

* WYMIARY DRZWICZEK TYPU PANORAMA

 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE HYDROKOMINKA "BYRSKI" III SERIA N 1N 2N

LP.WYSZCZEGÓLNIENIE

OZNA-

CZENIA

JEDN.10kW15kW18kW21kW
1MOC CIEPLNA NOMINALNAQrnkW10151821
2MOC CIEPLNA NOMINALNA OBIEGU GRZEWCZEGOQrwkW9141720
3MOC CIEPLNA PRZEKAZYWANA DO POMIESZCZEŃ (EMISJA CIEPŁA PRZEZ SZYBĘ I ŚCIANY WKŁADU)PSHkW1111
4SPRAWNOŚĆ CIEPLNATw max%78787878
5MAX. TEPERATURA WODYP maxoC95959595
6MAX. CIŚNIENIE ROBOCZETs maxMPa0,250,250,250,25
7MAX. TEMPERATURA SPALINTsoC200250330330
8ŚREDNIA TEMPERATURA SPALINStoC180215230230
9

WYMAGANY CIĄG KOMINOWY:

- PRZY MOCY NOMINALNEJ
-PRZY MOCY MINIMALNEJ


φ zn
φ min

Pa

15
12

15
12

15
12

15
12
10POJEMNOŚĆ WODNAVwL768290102
11STAŁOPALNOŚĆTsh3*3*3*3*
12TRWAŁOŚĆ PALENIATsh7*7*7*7*
13ŚR. KRÓĆCA WYLOTU SPALINfmm200200200200
14ZUŻYCIE PALIWA PRZY OPALANIU DREWNEM:

- PRZY MOCY NOMINALNEJ
- PRZY MOCY MINIMALNEJ
Bkg/h

3,5
1,3


5,5
2,0


6,7
2,9


7,5
2,7
15MAKSYMALNA MASA ZASYPUBfkg10,516,51722,5
16WILGOTNOŚĆW%10-2010-2010-2010-20
17PALIWOPOLANA DRZEW LIŚCIASTYCH: BUK, GRAB, DĄB, OLCHA, BRZOZA, JESION, ITP.

* STAŁOPALNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ PALENIA PRZY MAKSYMALNYM DOPŁYWIE POWIETRZA DO KOMORY SPALANIA BEZ REGULACJI PROCESU SPALANIA

 

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH HYDROKOMINKÓW "BYRSKI" III SERIA N 1N 2N

MOC WKŁADUJEDNOSTKA10151821
RODZAJ DRZWICZEKWERTIKALWERTIKALWERTIKALWERTIKAL
MOC CIEPLNAkW10151821
POJEMNOŚĆ WODNAL768290102
POWIERZCHNIA GRZEWCZAm295140170200
SZEROKOŚĆ Amm710870870870
GŁĘBOKOŚĆ Bmm520545545545
WYSOKOŚĆ C (Z NÓŻKAMI 19 CM)mm1000111011651165
MASAkg202258266285
SPRAWNOŚĆ CIEPLNA%78787878
MAX. TEMPERATURA WODYC95959595
MAX. CIŚNIENIE ROBOCZEMpa0,250,250,250,25