Dostawa towaru i zasady postępowania przy odbiorze przesyłki  • Przy podpisywaniu listu przewozowego, zawartość przesyłki nalezy sprawdzić w obecności kuriera.

  • Sprawdzenie przesyłki wymagane jest niezależnie od oznak uszkodzenia przesyłki czy tez ich braku.

  • Kurier ma obowiązek zaczekać, na wyraźną Państwa prośbę, aż towar zostanie sprawdzony pod względem jaokściowym jak i ilościowym.
  • Przy odbiorze przesyłki, należy zwrócić szczególną uwagę, na uszkadzane często w trakcie transportu, następujące elementy kominka: szybę, szamot, front i korpus urządzenia.

  • W przypadku uszkodzenia przesyłki lub braków w przesyłce, należy spisać z kurierem protokół szkody. Przed podpisaniem protokołu, prosimy zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji, ze stanem rzeczywistym przesyłki. (np. uszkodzenia opakowania, oznaczenia ostrzegawcze, taśmy montujące, itp.). 

  • Uszkodzenia towaru zgłaszane powinny być w dniu odbioru przesyłki.

  • Podstawą przyjęcia towaru jest dostarczenie protokołu szkody (wypełnionego i podpisanego, w dniu dostarczenia przesyłki, zarówno przez odbierającego jak i kierowcę) wraz z dokumentacją w postaci zdjęć. Brak dostosowania się do powyższych zaleceń, spowoduje odmowę przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego z naszej strony, a co za tym idzie uszkodzenia będą mogły być usunięte tylko na koszt odbierającego przesyłkę.

 

Nasi Przewoźnicy: